Lembaga Pengarah

PENGARAH I:

USTAZ NORSHAM BIN ABD. AZIZ.

( PENGARAH , PEGUAM SYARIE DAN GURU AL-QURAN )

Jawatan Pengarah 1

No. Kad Pengenalan 700127-05-5031

Tarikh lahir 27 Januari 1970

Umur 36 tahun

Status Berkahwin

Nama isteri Habibah binti Darus

Keturunan Melayu

Tempat lahir Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan

Kewarganegaraan Malaysia

Alamat tetap Teratak Abadi, Lot 2757, Tahfiz Darul Furqan, Kg.Padang Balang, 51100 Sentul, Kuala Lumpur

Alamat Kampung No. 7, Lorong Merpati, Kg. Bukit Tembok, 71250 Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan

Kelulusan Akademik

 

Sijil Pelajaran Malaysia, Maahad Ahmadi Gemenchih, Negeri Sembilan.

Sijil 4 Thanawi, Maahad Ahmadi Gemenchih, Negeri Sembilan.

Sijil Tinggi Ugama, Kerajaan Selangor Darul Ehsan.

Sijil Kursus Asas Kontraktor dan Binaan, YSP consultancy.

Diploma Pentadbiran dan Kehakiman Syarie, UIA.

Ijazah Sarjana Muda Universiti Al-Azhar, Mesir.
 


Teratak Abadi, Lot 2757 ,
Tahfiz Darul Furqan,
Kg.Padang Balang,
51100 Sentul, Kuala Lumpur.

 

PENGARAH II

USTAZAH  HABIBAH BINTI DARUS.

(  700723 – 05 – 5038 )

Teratak Abadi, Lot 2757 ,

Tahfiz Darul Furqan,

Kg.Padang Balang , 51100 ,

Sentul , Kuala Lumpur.

Email : bibsham@tm.net.

Nama : Ustazah Habibah binti Darus.

No. kad. P:engenalan : 700723-05-5038

Tarikh lahir :  23 julai 1970

Umur                : 36 tahun.  ( 2006 )

Kelulusan Akademik  :  Diploma Tahfiz Al- quran ,

Pusat Islam , Kuala Lumpur.

Taraf Perkahwinan        : berkahwin.

Nama Suami                 : Norsham bin Abd. Aziz.

Keturunan                    : Melayu.

Tempat lahir                 : Batu kikir , Kuala Pilah , Negeri Sembilan .

Kewarganegeraan         : Malaysia.

Alamat tetap                 :           Teratak Abadi , lot 2757  Tahfiz Darul Furqan, Kg.Padang Balang , 51100 , Sentul , Kuala Lumpur

Alamat kampong          : No. 28 B , Lorong Rose , Kg. Dato Johan ,Serting Tengah , 72100 , Batu Kikir , Kuala Pilah , Negeri Sembilan.

Kelulusan Akademik :   Sijil Pelajaran Malaysia, Maahad Ahmadi Gemenchih.Negeri Sembilan.

Sijil 4 Thawani ,Maahad Ahmadi Gemenchih.Negeri Sembilan .

Sijil Tinggi Ugama , Jabatan Agama Islam ,  Selangor.

Diploma Tahfiz Al – quran dan  bacaan , Jabatan Perdana Menteri , Kuala Lumpur.